www.v-tomasek.com
Přejít na obsah

Želví milování na Zakynthosu

Vladislav Tomášek
Vytvořil v Zakynthos - deník delegáta ·Jak už jsem psal v loňských příspěvcích, Zakynthos je místo, kde se vyskytují želvy Caretta-Caretta. Právě za těmito zvířátky míří na Zakynthos, převážně do laganaské zátoky většina turistů. Za želvami pořádáme i lodní výlety, při kterých je možné pozorovat tyto želvy ve svém přirozeném prostředí. Právě v období od května do června, se želvy ze svých zimovišť vrací zpět na Zakynthos, kde se v místních vodách začínají pářit. Na minulém lodním výletě jsme měli tu čest pozorovat párek želv právě při této činnosti. Želvy si tento „akt lásky“ natolik užívaly, že jim vůbec nevadila přítomnost výletní lodi naplněné turisty, kteří si tento vzácný okamžik fotili a natáčeli. Páření želv nebývá k vidění příliš často, takže jsme měli opravdu velké štěstí. Caretty se páří nejvíce právě v tomto období, následovně želvy kladou svá vejce, do písečných pláží v laganaské zátoce, poté se z nich líhnou malé želvičky. Proto se i želva Caretta-Caretta stala jedním z hlavních symbolů ostrova Zakynthos.


Bez komentářů

+420 776 230 496
+30 6946 133 918

admin@v-tomasek.com
Vladislav Tomášek © 1999 - 2018
Návrat na obsah