www.v-tomasek.com
Přejít na obsah
Řecko

Podle Řecké mytologie střed světa! Nádhernější místo si Zeus pro jeho výběr snad ani zvolit nemohl.Toto nejproslulejší místo starověkého Řecka, kam kdysi zdaleka putovaly tisíce lidí leží pod majestátními svahy hory Parnas. Zde v Apollónově chrámu - delfské věštírně kněžka jménem Pythia v transu, který si údajně sama navodila, předpovídala budoucnost.
Nejmocnější a nejvážnější orákulum starověku působilo v Apollónově chrámu v Delfách v centrální oblasti Řecka.

Podle legendy vypustil otec bohů Zeus z opačných stran světa dva orly. Potkali se v Delfách, na místě které poté stanovil za střed světa. Označil ho posvátným kamenem jménem Omfalos (pupek)Kolem roku (-doplnit-) už Delfy sloužily jako posvátné místo zasvěcené bohyni Gaii. Podle legendy je střežil velký had, kterého zabil Diův syn Apollón. Ten potom v Delfách zřídil svoji věštírnu.
V 7. a 6. století př.n.l. v době největší popularity věštírny, přicházely tisíce bohatých i chudých poutníků, aby se Pythiiným prostřednictvím poradili s Apollónem. Putování do Delf, které leží v nadmořské výšce 570 metrů na jižních svazích hory Parnas, bylo velmi namáhavé (to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti). Někteří poutníci se museli plahočit pěšky až z Athén. Jiní se plavili po moři do přístavu na severním pobřeží Korinthského zálivu, odtud zamířili rovinatou krajinou směrem k Parnasu a pak podél jeho úpatí k Apollónovu Chrámu.
Ve vnitřní svatyni seděla na zlaté trojnožce nad hlubokou puklinou v zemi věštkyně Pythia, obvykle to byla žena středních let, narozená někde v okolí Delf, která v jakési extázi, údajně způsobené jedovatými vulkanickými výpary stoupajícími z pukliny a také žvýkáním vavřínových listů, ze sebe vydávala nesrozumitelné zvuky.

Poutníci se nejprve museli očistit ve vodách nedalekého pramene Kastalia. Poté následoval rituál, při němž byla polita studenou vodou koza. V případě,že se zvíře celé rozklepalo, mohlo být obětováno a poutníci se mohli se svými dotazy obrátit k bohům.
Nejprve zaplatili předepsaný poplatek a předali otázku napsanou na destičce chrámovému knězi. Ten jí poté odevzdal Pythii. Její stěží srozumitelnou odpověď, mnohdy pronesenou jakoby cizím hlasem, interpretoval kněz, který ji nakonec ve zveršované podobě předal tazateli. Na vrcholu slávy orákula kladli poutníci tolik otázek, že bylo zapotřebí několika kněžek.
Do Delfské věštírny se lidé chodili radit o politických otázkách, zejména těch, které se týkaly zřizování řeckých kolonií, ale i o každodenních záležitostech jako je manželství, neplodnost, nebo finanční problémy. Někdy promlouvala předpověď jasně, například Sokratovi sdělila, že je nejmoudřejším mužem Řecka. Mnohé odpovědi však smutně prosluly svojí nejasností a dvojsmyslností. Například lýdský král Kroisos se tázal ,co by se stalo, kdyby zaútočil na Persii. Odpověď zněla : Padla by velká říše! Kroisos se tedy rozhodl, že Persii napadne. Však bohužel ta velká říše, kterou tím zničil bylo jeho vlastní království!Kolem 5. století př.n.l. začala nestrannost věštírny upadat, neboť interpreti věšteb nadržovali různým městským státům, především pak Athénám a Spartě. Ve 2.století př.n.l. se Delfy dostaly pod nadvládu Říma a vliv orákula ještě více poklesl. Když císař Julianus (vládl 361-363 n.l.) požádal Apollóna o radu, bůh mu vzkázal "vyřiď králi, že nádherný chrám je v troskách. Apollón nemá střechu nad hlavou, vavřínové listy mlčí a prorocké prameny a studny vyschly."

 

V roce 385 n.l. delfskou věštírnu ediktem zrušil křesťanský císař Theodosius. Nové náboženství Apollónův kult zavrhlo. Posvátný okrsek postupně zakryly nánosy půdy, na nichž časem vznikla vesnice. V roce 1892 byla celá vesnice zbourána a její obyvatelé přemístěni, aby mohl francouzský archeolog Théophile Homolle zahájit vykopávky a odhalit trosky věštírny, které v Delfách můžeme spatrřit i dnes.

Omphalos - "pupek světa" -.tato kopie pochází z římské doby (je uložena v muzeu v Delfách). U originálu byly křížové body kdysi posázeny drahokamy.

Delfy obklopuje nádherná příroda. Říká se, že zde má každý Řek, který chodí po tomto světě svůj vlastní strom, pro tuto zemi tak typický - Olivovník !

I v Delfách se sportovalo, místní stadion prý pojal až 40 000 diváků !

 
+420 776 230 496
+30 6946 133 918

admin@v-tomasek.com
Vladislav Tomášek © 1999 - 2018
Návrat na obsah