www.v-tomasek.com
Přejít na obsah
Řecko

Jedno z nejnámějších a nejzachovalejších řeckých antických divadel.
Do Epidauru je možné se dostat směrem od Nafplia cca 41km, ale pravděpodobnější je cesta od Korynthu asi 60km. Toto místo se rozkládá v příjemné krajině poloostrova Argolidy, je to kultovní místo boha zdraví Asklépia.

Nejznámějším a samozřejmě i nejnavštěvovanějším a nefotografovanějším objektem je zde divadlo, které je položené na svahu Kynortia, je proslavené výbornou akustikou, kterou jsem měl to štěstí si na vlastní uši vyzkoušet, mimo to je divadlo také jedním z nejzachovalších svého druhu v Řecku.
Podle výzkumů A.Gerkanse nepochází ze 4.stol.př.Kr.,jak je udáváno v mnohých pramenech v návaznosti na Pausania. Spíše byla spodní část sahající až k ochozu se schodišti, oddělenými 12 klíny, postavena na začátku 3.stol.př.Kr. a horní část následovala ve 2.stol.př.Kr. ,takže divadlo pak nabízelo místa pro úctyhodných 40 000 lidí.Jeho jádrem je okrouhlá orchestra. Z jevištní budovy (skene) zůstaly jen malé zbytky, z obou stran vedly rampy na střechu proskenia, která byla používána jako vyvýšená jevištní plocha. Výstupní cesty pro chor (parodoi) mezi jevištní budovou a opěrnou zdí hlediště vedou slavnostními branami.
Od divadla se jde kolem muzea ke zbytkům velkého domu pro hosty (Katagogion),který měřil 76,3x76,3m ,západně ležely lázně,pak následovalo gymnasium (76x76m),které bylo v římské době přestavěno na odeion. Na centrálním místě,ke kterému od severu vedla posvátná cesta s propylajemi, stály, obklopeny noclehárnami pro hosty, nejdůležitější budovy jako:
Asklepiúv Dórský chrám (380-375 př.Kr.) a okrouhlý tholos (360-330 př.Kr.), který postavil Polyklet.
V terénu je z něj zachována jen spodní stavba s chodbami, které sloužily k přechovávání hadů, zasvěcených Asklepiovi. Přesnější obraz této budovy s nesmírným bohatstvím jemných ozdobných forem získáme v muzeu, v jehož poslední místnosti je znovupostavena část tholu.
26 dórských sloupů obklopovalo okrouhlou celu, na jejichž vnitřních stranách stálo 14 korynthských sloupů. Ve středu dvoubarevné podlahy byl otvor,který vedl do podzemí.
O cenných dekoracích tholu svědčí ještě kazetové stropy, vysokou kvalitu prací mužeme vyčíst především na mistrovské korinthské hlavici, kterou vypracoval sám Polyket. Ostatní muzejní prostory obsahují nápisy, chirurgické nástroje, sochy Asklépia (částečné odlitky), stavební fragmenty z propylají a chrámu Asklépiova.
+420 776 230 496
+30 6946 133 918

admin@v-tomasek.com
Vladislav Tomášek © 1999 - 2018
Návrat na obsah